הוזלה ב 15% בביטוח רכב למשך שנה

מכוניות

בעקבות ההבטחה שנתנה עוד לפני שנה, החליט משרד האוצר על הוזלה של ביטוח חובה לרכב ב 15% . ההוזלה תהיה תקפה לכל הפוליסות שייפתחו בין החודשים נובמבר 2016 לאוקטובר 2017 ותחסוך למבוטחים כ 200 ₪ לכל רכב (ההוזלה לא תכלול הוצאות והעברות לקרנית).

בשנים הבאות ההוזלה על הביטוח תקטן: 8% בשנה השניה (כ 100 ₪ חסכון) ו 3% בשנה השלישית (כ 40 ₪ חיסכון). סה"כ, השינוי הנ"ל עתיד לחסוך לבעלי הרכב כ 340 ₪, כאשר הסכום בפועל מותנה בגובה הפרמיה שנגבה ע"י חברת הביטוח.

ההוזלה על הביטוח הובטחה ע"י משרד האוצר עוד בשנה שעברה, בעקבות גביית יתר של הקרנית (חברה אחראית על תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) מבעלי רכב. סך עודף הגבייה עומד על 1.2 מיליארד ₪ שמתוכם יוחזרו לציבור 1.17 מיליארד.